aktualityprenájompovrchové úpravykontakt

Kontakt

ASPA - REAL, s.r.o.

Budovateľská 45

080 01 Prešov

 

tel.: +421 / 51 / 773 29 96, 746 17 01

fax: +421 / 51 / 746 17 05

e-mail: info@aspa-real.sk

 

 

Ďalšie údaje o spoločnosti:

Sídlo: 045 01 Mokrance 283

IČO: 31 707 815

IČ DPH: SK2020496632

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Odd. Sro, Vložka: 6203/V

 

 

Budovateľská 45, 080 01 Prešov Telefón: +421 51 74617 16  Fax: +421 51 74617 05 e-mail: info@aspa-real.sk

aktualityprenájompovrchové úpravykontakt

© ASPA-REAL, s.r.o. | www.tvorbastranok.com | o stránke .. | 09.01.2011