aktualityprenájompovrchové úpravykontakt

povrchové úpravy

Vykonávame lakovanie najmä veľkorozmerových výrobkov v modernom lakovacom boxe.

 


Výstavba nového lakovacieho boxu s príslušenstvom bola realizovaná v Prešove, Budovateľská 45  v období od mája do decembra 2009 v rámci projektu Lakovňa ASPA - REAL, Prešov s podporou Európskej únie v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast s nenávratným finančným príspevkom vo výške 61738,40€.

  Viac na stránkach www.economy.gov.sk a www.siea.gov.sk.

 

Priestory lakovne pred realizovaním projektu Priestory lakovne po ukončení realizácie projektu

 

Budovateľská 45, 080 01 Prešov Telefón: +421 51 74617 16  Fax: +421 51 74617 05 e-mail: info@aspa-real.sk

aktualityprenájompovrchové úpravykontakt

© ASPA-REAL, s.r.o. | www.tvorbastranok.com | o stránke .. | 09.01.2011