aktualityprenájompovrchové úpravykontakt

Prenájom nebytových priestorov

Ponúkané nebytové priestory na prenájom

Spoločnosť ponúka na prenájom v Prešove na Budovateľskej ulici č. 45 výrobné, skladovacie a kancelárske priestory, ktoré sú umiestnené v objektoch, ktoré je možné prenajať ako celok alebo ako jednotlivé časti. Prístup do objektov je možný 24 hodín denne.

 

Poloha areálu

Areál je umiestnený v priemyselnej časti mesta Prešov, kde sú sústredené výrobné spoločnosti a spoločnosti poskytujúce služby.

Z dopravného hľadiska má areál veľmi výhodnú polohu.

 

Ponúkané a dostupné služby a benefity

V areáli pre nájomcov ponúkame:

V blízkosti areálu je možné:

Budovateľská 45, 080 01 Prešov Telefón: +421 51 74617 16  Fax: +421 51 74617 05 e-mail: info@aspa-real.sk

aktualityprenájompovrchové úpravykontakt

© ASPA-REAL, s.r.o. | www.tvorbastranok.com | o stránke .. | 09.01.2011